hoofd

Poëtische wandeling in Uden

UDEN - Poëzieminnende wandelaars kunnen in Uden onder leiding van dichter Maarten van den Elzen een poëtische stadswandeling maken van circa 2,5 uur. Deze voert langs vijftien van diens gedichten op diverse plaatsen in de openbare ruimte van het Udense centrum. De gedichten hebben altijd een relatie met de plek waar zij zich bevinden. Deze zullen op de betreffende plek uitgebreid worden toegelicht door de dichter met de nodige verhalen en details.

De wandeling kan worden gecombineerd met een bezoek aan het Museum voor Religieuze Kunst, alwaar Maarten van den Elzen tevens zal voorlezen uit eigen werk. Een groep bestaat uit minimaal 5 personen. De poëtische stadswandeling wordt gehouden op dinsdag- of donderdagmiddag, vertrek om 13.00 uur. In overleg kan eventueel nog voor een andere dag worden gekozen.

De prijs voor de wandeling, bedraagt 30€ voor groepen tot 6 personen. Meer dan 6 personen toeslag van 5€ p.p.

Enkele fragmenten uit het gedicht ‘Muren beschermen in een innige omarming’ dat geplaatst is op de bijna drie eeuwen oude abdijmuur van het Slotklooster van de Birgitinessen rechts naast de hoofdingang:

“Als beschermende armen omringt de eeuwenoude muur zijn hart waar in de hartkamers zoveel kostbaarheden zijn uitgestald, de tijd zich laat lezen in zilver en goud, schilderkunst en beeldsnijwerk maar waar ook een leven wordt nagestreefd volgens de kloosterregels van de H. Birgitta”

“ik bouw dit huis opnieuw met muren van verwondering, een dak vervuld van dromen, een vloer van zekerheden en ramen die zorgen voor zicht en zon en vensters om te sluiten om het licht te keren, in mijzelf te keren”

Kijk voor meer informatie
www.hoenderbosch.nl Tel: (0413)269366
mail:hoenderbossche.dingenmakers@telfort.nl
vvv Uden Tel:(0413)250777

Tot in de Nederige Madeliefjes

ik heb uw gezicht gezocht tussen altaren die hemelhoog torenden tussen getorste kandelabers en in het gekleurde licht van de glas-in-lood ramen

maar ook tussen de bomen die zo dicht bij elkaar staan dat het daglicht blijft steken in hun schaduw

en natuurlijk tussen bloemen in de arrogantie van gladiolen tot in de nederige madeliefjes

ik heb uw gezicht gezocht tussen de mensen

Maarten van den Elzen